Radio4’s mest lyttede podcasts er produceret fra hovedstaden: DF’s tidligere medieordfører fortryder nu krav om udflytning af det tidligere Radio24syv

I 2019 beslut­tede den tidligere VLAK-regering sam­men med Dan­sk Folkepar­ti, at man skulle rykke det, der den­gang hed Radio24syv, ud af Køben­havn for at sikre genk­ende­lighed i radioens ind­hold blandt den almin­delige dansker og gøre op med køben­havner­i­et. Det borg­erlige fler­tal på Chris­tians­borg – anført af Dan­sk Folkepar­ti – beslut­tede, at 70% af radioen fre­mover skulle pro­duc­eres 110 kilo­me­ter væk fra Køben­havn, hvilket betød, at folkene bag Radio24syv beslut­tede ikke at søge udbud­det. Ud af Radio24syvs aske rejste Radio4 sig som en fugl føniks med hov­ed­sæde i Aarhus. På trods af kanalens adresse vis­er det sig dog nu, at de mest pop­ulære og lyt­tede pro­gram­mer fra kanalen stadig bliv­er pro­duc­eret i hovedstaden. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.