Regerin­gen: Vi har ikke ans­varet for den kul­turelle guldalder

Nu står kul­turlivet over­for nye coronare­strik­tion­er, og mens Joy Mogensen under pan­demiens første og anden bølge blev kri­tis­eret for at gøre for lidt for sent, vil regerin­gen med Ane Hals­boe-Jør­gensen i spid­sen være mere på forkant denne gang – siger Kasper Sand Kjær, for det er nem­lig ikke lykkedes Fri­heds­brevet at få et inter­view med Ane Hals­boe-Jør­gensen, som heller ikke delt­ager, når den nys­tift­ede alliance, Dan­sk Kul­turliv, hold­er branchemøde på mandag. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.