Reportage fra retten: Ulve, trusler og en mystisk praktikant

Sagen om for­fat­terinde Sara Omars ønske om at stoppe den ufærdi­ge doku­men­tar om hende blev genop­taget ved Ret­ten på Fred­eriks­berg ons­dag. Denne gang med åbne døre for pressen. De konkrete optagelser, som parterne kæm­per om ret­tighed­erne til, var dog stadig util­gæn­gelige for ret­ten, for­di de ganske usæd­van­ligt er beslaglagt af poli­ti­et. Fri­heds­brevet var med under det dagslange retsmøde, hvor bøl­gerne gik højt, og alt lige fra ulve til tru­ende soma­liere blev bragt i spil. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.