Repor­ta­ge fra ret­ten: Ulve, trus­ler og en mystisk praktikant

Sagen om for­fat­te­rin­de Sara Omars ønske om at stop­pe den ufær­di­ge doku­men­tar om hen­de blev gen­op­ta­get ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg ons­dag. Den­ne gang med åbne døre for pres­sen. De kon­kre­te opta­gel­ser, som par­ter­ne kæm­per om ret­tig­he­der­ne til, var dog sta­dig util­gæn­ge­li­ge for ret­ten, for­di de gan­ske usæd­van­ligt er beslag­lagt af poli­ti­et. Fri­heds­bre­vet var med under det dag­slan­ge rets­mø­de, hvor bøl­ger­ne gik højt, og alt lige fra ulve til tru­en­de soma­li­e­re blev bragt i spil. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.