Ritzau kalder muligt over­greb begået af prins Andrew for “sex” – og nægter at stille op til inter­view om sagen

Ritzaus Bureau i Store Kongensgade i København, fredag den 6. april 2018.

I et telegram, som Ritzau sendte ud til mange medi­er den 2. jan­u­ar i år, omtaler medi­et sagen om anklager om sek­suelt mis­brug af en min­dreårig mod den britiske Prins Andrew som en “sexsag”. Det får kri­tik af Every Day Sex­ism Project Den­mark og Dan­sk Kvin­de­sam­fund, der men­er, at Ritzau med det ord­valg tager over­greb­sper­so­n­ens par­ti og neg­liger­er problemet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.