Røde Kors bry­der inter­na­tio­nalt kodeks med Ukrai­ne-kampag­ne: Bru­ger fotos af græ­den­de børn uden at ind­hen­te samtykke

Fri­heds­bre­vet kun­ne i sid­ste uge for­tæl­le, at Røde Kors går læn­ge­re end andre nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, når det kom­mer til at sam­le pen­ge ind til det krigs­ram­te Ukrai­ne. I mod­sæt­ning til andre orga­ni­sa­tio­ner bru­ger Røde Kors nem­lig bil­le­der af børn, der dybt ulyk­ke­li­ge står på gaden og græ­der. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at bil­le­der­ne af de græ­den­de børn, som Røde Kors hen­ter fra diver­se bil­led­bu­reau­er, er på kant med det inter­na­tio­na­le kodeks, som alle dan­ske nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner har for­plig­tet sig til at følge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her