Røde Kors bry­der inter­na­tio­nalt kodeks med Ukrai­ne-kampag­ne: Bru­ger fotos af græ­den­de børn uden at ind­hen­te samtykke

Fri­heds­bre­vet kun­ne i sid­ste uge for­tæl­le, at Røde Kors går læn­ge­re end andre nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, når det kom­mer til at sam­le pen­ge ind til det krigs­ram­te Ukrai­ne. I mod­sæt­ning til andre orga­ni­sa­tio­ner bru­ger Røde Kors nem­lig bil­le­der af børn, der dybt ulyk­ke­li­ge står på gaden og græ­der. Nu kan Fri­heds­bre­vet for­tæl­le, at bil­le­der­ne af de græ­den­de børn, som Røde Kors hen­ter fra diver­se bil­led­bu­reau­er, er på kant med det inter­na­tio­na­le kodeks, som alle dan­ske nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner har for­plig­tet sig til at følge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.