Røde Kors bry­der inter­na­tion­alt kodeks med Ukraine-kam­pagne: Bruger fotos af græ­dende børn uden at ind­hente samtykke

Fri­heds­brevet kunne i sid­ste uge fortælle, at Røde Kors går læn­gere end andre nød­hjælp­sor­gan­i­sa­tion­er, når det kom­mer til at sam­le penge ind til det krigsramte Ukraine. I mod­sæt­ning til andre organ­i­sa­tion­er bruger Røde Kors nem­lig billed­er af børn, der dybt ulykke­lige står på gaden og græder. Nu kan Fri­heds­brevet fortælle, at billed­erne af de græ­dende børn, som Røde Kors hen­ter fra diverse billed­bu­reauer, er på kant med det inter­na­tionale kodeks, som alle danske nød­hjælp­sor­gan­i­sa­tion­er har forpligtet sig til at følge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.