Satire­forsker er enig med DR-redak­tør: Satire behøver ikke være sjovt

DR-pro­gram­met Ellen Imellem har udløst virak blandt danske forskere, for­di forskere, poli­tikere og ekspert­er i pro­gram­met inter­viewes af en jour­nal­ist, der gen­giv­er spørgsmål fra skep­tikere, der styr­er jour­nal­is­tens spørgsmål gen­nem en øres­negl. “Det er ikke satire,” lyder kri­tikken bredt og også fra en gruppe forskere i en artikel på videnskab.dk, der har stået i spid­sen for formidlin­gen af forskernes kri­tik af pro­gram­met. Hele mis­eren kalder på end­nu en forsker, og Fri­heds­brevet har talt med Den­nis Mey­hoff Brink, der forsker i satire, for at spørge ham, hvad han egentlig synes om det, der er blevet sendt på Dan­marks Radio. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.