Ser Euro­pa den gen­fød­te jihadisme?

I marts 2019 tab­te Isla­misk Stat offi­ci­elt deres fysi­ske ter­ri­to­ri­um i Syri­en, og ’kali­fa­tet’ gik i opløs­ning. Men IS – og sala­fi-jiha­dis­men gene­relt – eksi­ste­rer sta­dig både onli­ne og analogt. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.