Ser Euro­pa den gen­fød­te jihadisme?

I marts 2019 tab­te Isla­misk Stat offi­ci­elt deres fysi­ske ter­ri­to­ri­um i Syri­en, og ’kali­fa­tet’ gik i opløs­ning. Men IS – og sala­fi-jiha­dis­men gene­relt – eksi­ste­rer sta­dig både onli­ne og analogt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her