Skandaleramt fagboss bliver i Det Kongelige Teaters bestyrelse: Bertel Haarder er glad

Forbundsformand Per Christensen ved 3F's kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, torsdag den 26. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Den tidligere fag­boss for 3F Per Chris­tensen har mis­tet en lang række bestyrelses­poster, siden B.T. i jan­u­ar afdækkede, at han havde lev­et et dobbeltliv og bedraget flere kvin­der. Sen­est er det kom­met frem i B.T. i dag, at han er trådt ud af bestyrelsen for Sund og Bælt, lige­som Berlingske i dag kan fortælle, at Per Chris­tensen ligeledes træder ud af bestyrelsen for ener­gisel­sk­a­bet Evi­da. Men der er én bestyrelse, hvor Per Chris­tensen stadig er medlem. Det er hos Det Kon­gelige Teater. Hidtil har der været tavshed om Per Chris­tensens arbe­jde i bestyrelsen. Men nu fortæller for­mand Bertel Haarder til Fri­heds­brevet, at Per Chris­tensen har trukket sig som næst­for­mand for bestyrelsen, men fort­sat er menigt medlem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.