Skan­da­le­ramt fag­boss bli­ver i Det Kon­ge­li­ge Tea­ters besty­rel­se: Ber­tel Haar­der er glad

Forbundsformand Per Christensen ved 3F's kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, torsdag den 26. september 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Den tid­li­ge­re fag­boss for 3F Per Chri­sten­sen har mistet en lang ræk­ke besty­rel­ses­po­ster, siden B.T. i janu­ar afdæk­ke­de, at han hav­de levet et dob­belt­liv og bed­ra­get fle­re kvin­der. Sene­st er det kom­met frem i B.T. i dag, at han er trå­dt ud af besty­rel­sen for Sund og Bælt, lige­som Ber­ling­s­ke i dag kan for­tæl­le, at Per Chri­sten­sen lige­le­des træ­der ud af besty­rel­sen for ener­gi­sel­ska­bet Evi­da. Men der er én besty­rel­se, hvor Per Chri­sten­sen sta­dig er med­lem. Det er hos Det Kon­ge­li­ge Tea­ter. Hidtil har der været tavs­hed om Per Chri­sten­sens arbej­de i besty­rel­sen. Men nu for­tæl­ler for­mand Ber­tel Haar­der til Fri­heds­bre­vet, at Per Chri­sten­sen har truk­ket sig som næst­for­mand for besty­rel­sen, men fort­sat er menigt medlem. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her