Sko­vens grøn­ne guld

Antal­let af såkald­te for­års­be­bu­de­re står i kø for at være den vig­tig­ste. De lyse timer bli­ver der hastigt fle­re af i øje­blik­ket, og som altid slæ­ber vi vores aske­grå halv­nøg­ne krop­pe ud i det soci­a­le soja­lat­te-sam­fund, så snart en enkelt sol­strå­le tvin­ger sig vej gen­nem sky­er­ne. For de folk, der frå­der løs af moder jords spæ­de for­års­skød, er ramslø­get en sik­ker for­års­be­bu­der. Det er sam­men med eran­tis og vin­ter­gæk en af de ting, der for­tæl­ler, at jor­den er ved at bli­ve sommerfræk. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.