Sød musik mel­lem Nadia Nadim og Qatar fort­sæt­ter: Deler lykønsk­ning fra VM-direktør

Den 2. janu­ar i år hav­de fod­bold­spil­ler Nadia Nadim fød­sels­dag. I den for­bin­del­se fik hun en hil­sen fra Nas­ser Al-Kho­ri, direk­tør for VM i Qata­rs orga­ni­se­rings­ko­mité, der lød “Hap­py Bir­t­h­day!!!”. Den hil­sen valg­te Nadia Nadim at retwe­e­te – alt­så sen­de ud til alle sine 32.000 føl­ge­re på Twit­ter. Det sker, bare få uger efter Nadim har fået hef­tig kri­tik for en char­me­tur i Qatar. Jan Jen­sen, fod­bold­jour­na­list på Ekstra Bla­det og eks­pert i VM i Qatar, er kri­tisk over­for Nadia Nadims retwe­et af den qata­r­ske VM-direktør. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her