Søren Ulrik Thom­sens ensporede læserbrev

Første del af Søren Ulrik Thom­sens nye erindringses­say er vidun­derligt vel­skrevet. Meget få, måske ingen, skriv­er dan­sk med så omkuld­væl­tende kvalitet, metaforisk og tankemæs­sig præ­ci­sion og teknisk dygtighed om ”tin­drende præsens” og ”bag­går­denes skum­rende æskesys­tem” i Thom­sens by, Køben­havn. Hans fuld­kom­ment for­mulerede, træf­sikre og musikalske erindringses­say er ekstremt til­fredsstil­lende læs­ning. Det besid­der en skøn­hed, som ikke er over­fladisk og ikke kan isol­eres, men som find­es i sam­spillet mellem tek­stele­menterne – tem­po­et, ryt­men, billed­sprog­et, følelserne, idéerne – der forbinder sig i et vold­somt vel­fun­gerende hele. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.