Som­me­rens undtagelsestilstand

Den dan­ske som­mer inde­bæ­rer en sær­lig ambi­va­lens. Den soci­a­le kon­struk­tion ’som­mer­fe­rie’ gør som­me­ren til en und­ta­gel­ses­til­stand og ‑stil­stand …

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.