Suzanne Brøggers stilfærdigt perfide kritik af Det Danske Akademi

Suzanne Brøg­gers dag­bøger fra de sen­este ti år udkom­mer i denne uge, og i mod­sæt­ning til Infor­ma­tions lit­ter­aturredak­tør Peter Nielsen, der i sit nyheds­brev fortæller, at han ikke kunne lægge dag­bøgerne fra sig, kunne jeg knap kæmpe mig halvve­js igennem. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.