Sven­ske tilstande?

En maske­ret mand går hen til hoved­dø­ren i et rødt hus. Han knu­ser en rude i døren med en hård gen­stand, hvor­på han akti­ve­rer en røg­gra­nat og smi­der den ind i entréen. Klip til, at der bli­ver fil­met ind gen­nem vin­du­et til et som­mer­hus. Man kan ane, at der lig­ger en mand, og mulig­vis en kvin­de, og sover på en sofa. Nyt klip: En pistol bli­ver affy­ret mod en grå eta­ge­e­jen­dom i Hvi­d­ov­re. I alt seks gan­ge smæl­der sky­de­våb­net, og pro­jek­ti­ler­ne ram­mer ind gen­nem vin­du­er­ne til en lej­lig­hed. Ved et lyk­ke­træf kom­mer ingen til ska­de. Sce­ner­ne er ikke hen­tet fra en kri­mi­se­rie på Net­flix, men udspil­ler sig i en 43 sekun­der lang video, som sid­ste wee­kend begynd­te at flo­re­re på soci­a­le medi­er og ikke over­ra­sken­de har til­truk­ket sig stor opmærksomhed. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her