Tag aldrig en for­fat­ters karak­te­ri­stik af sig selv for gode varer

Jeg love­de tid­li­ge­re i sep­tem­ber en opfølg­ning på debat­ten om det iden­ti­tetspo­li­ti­ske i kul­tu­ren. Mere spe­ci­fikt om oppo­si­tio­nens ved­va­ren­de og efter­hån­den tem­me­lig træt­ten­de enga­ge­ment i en use­ri­øs popu­lær­kul­tu­rel strøm­ning, der kun lader, som om den er poli­tisk.  I den­ne uge spe­ci­fi­ce­rer jeg, hvad det vil sige, at den iden­ti­tetspo­li­ti­ske posi­tion i sam­tids­lit­te­ra­tu­ren og kun­sten i det hele taget er pseudopolitisk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her