Tan­trisk orgas­me og cock­tail­pøl­ser på ballerne

I den­ne udga­ve af Fri Tid vil der fore­kom­me gastro­ero­tisk sprog, som kan vir­ke stø­de­n­de. Læs der­for det­te i en vok­sens nær­vær eller på et sted, hvor du kan sid­de ale­ne og ånde tungt, gnub­be og gni­de – uden at være til gene eller fare for andre. SÅ er det sagt. Vel­kom­men i klub­ben, Mulle. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her