Tan­trisk orgas­me og cock­tail­pøl­ser på ballerne

I den­ne udga­ve af Fri Tid vil der fore­kom­me gastro­ero­tisk sprog, som kan vir­ke stø­de­n­de. Læs der­for det­te i en vok­sens nær­vær eller på et sted, hvor du kan sid­de ale­ne og ånde tungt, gnub­be og gni­de – uden at være til gene eller fare for andre. SÅ er det sagt. Vel­kom­men i klub­ben, Mulle. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.