Tar­te­let­ten i Olsen Ban­dens fodspor

Fra i dag af må vi alle yde en ind­sats for, at tar­te­let­ten ikke redu­ce­res til et lige­gyl­digt mar­ga­ri­nes­ma­gen­de far­tøj for trans­port af lan­ge, tør­re trå­de af mis­hand­le­de kyl­lin­ge­pat­ter, asp­ar­ges med en mine­ralsk smag af e‑numre og en spændstig­hed som en sømand­s­pe­nis efter 12 næt­ters land­lov i 1950’ernes Nyhavn. Vi må have snu­den til­ba­ge i sporet … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her