Tar­te­let­ten i Olsen Ban­dens fodspor

Fra i dag af må vi alle yde en ind­sats for, at tar­te­let­ten ikke redu­ce­res til et lige­gyl­digt mar­ga­ri­nes­ma­gen­de far­tøj for trans­port af lan­ge, tør­re trå­de af mis­hand­le­de kyl­lin­ge­pat­ter, asp­ar­ges med en mine­ralsk smag af e‑numre og en spændstig­hed som en sømand­s­pe­nis efter 12 næt­ters land­lov i 1950’ernes Nyhavn. Vi må have snu­den til­ba­ge i sporet … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.