Terrordømte sætter sig på magten i fængslerne

I sid­ste uge udkom rap­porten Ter­ror­ism in Pris­ons, som den uafhængige ana­lytik­er Jonathan Hall Q.C. står bag. I rap­porten under­søger Hall man­de­fængsler i Eng­land og Wales gen­nem flere end 100 inter­views med fængselsper­son­ale, anti-ter­ror-poli­ti, forskere og andre rel­e­vante aktør­er med tilknyt­ning til det britiske fængselsvæsen. I et inter­view på BBC den 27. april kom­menterede Hall rap­portens kon­klu­sion­er: ”Jeg var chok­eret over ter­rordømtes dom­i­nans i fængslerne. Det var dén ting, som virke­lig gjorde mig bekymret.” 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.