Testik­ler er fadets konge

Det­te nyheds­brevs hoved­rol­le er for man­ge for­bun­det med kom­bi­na­tio­nen af sexu­el­le under­to­ner og uar­tig­hed, inti­mi­tet og jag­ten på him­me­rigs­mund­ful­den. Så hvor­for ikke gå hele vej­en og smæk­ke et af de orga­ner, der er en af af grund­stof­fer­ne i arter­nes videre­før­sel på mid­dagstal­ler­ke­nen? Bol­ler­ne, kronj­u­vel­er­ne, man­deøster­sen, sper­mola­de­fa­brik­ken, klun­ke­ri­et, klo­de­sy­ste­met, ægge­pak­ken – kort og godt testikler. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her