Testik­ler er fadets konge

Det­te nyheds­brevs hoved­rol­le er for man­ge for­bun­det med kom­bi­na­tio­nen af sexu­el­le under­to­ner og uar­tig­hed, inti­mi­tet og jag­ten på him­me­rigs­mund­ful­den. Så hvor­for ikke gå hele vej­en og smæk­ke et af de orga­ner, der er en af af grund­stof­fer­ne i arter­nes videre­før­sel på mid­dagstal­ler­ke­nen? Bol­ler­ne, kronj­u­vel­er­ne, man­deøster­sen, sper­mola­de­fa­brik­ken, klun­ke­ri­et, klo­de­sy­ste­met, ægge­pak­ken – kort og godt testikler. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.