Tid­li­ge­re DR-chef: Jeg har aldrig ople­vet, at DR har und­ladt at vise en bestilt dokumentar

Fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get og tid­li­ge­re chef for doku­men­tar i DR udtryk­ker undren over, at Dan­marks Radio — som Fri­heds­bre­vet for­tal­te i sid­ste uge — i for­å­ret stop­pe­de en doku­men­tar om de syri­ske fan­ge­lej­re, der skul­le være sendt midt i en ophe­det poli­tisk debat om dan­ske børn i lejrene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.