Tid­li­ge­re DR-chef: Jeg har aldrig ople­vet, at DR har und­ladt at vise en bestilt dokumentar

Fle­re med­lem­mer af Fol­ke­tin­get og tid­li­ge­re chef for doku­men­tar i DR udtryk­ker undren over, at Dan­marks Radio — som Fri­heds­bre­vet for­tal­te i sid­ste uge — i for­å­ret stop­pe­de en doku­men­tar om de syri­ske fan­ge­lej­re, der skul­le være sendt midt i en ophe­det poli­tisk debat om dan­ske børn i lejrene. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her