Tøm­mer­mænd som et sata­nisk mesterværk

Jeg skal sta­dig have fedt og salt, men jeg skal også have ”heat”. Svi­en­de stærk asi­a­tisk mad er vej­en frem for mig, når jeg har tøm­mer­mænd.  Og bare rolig, jeg står ikke med tøm­mer­mænd og laver det sto­re øst­a­si­a­ti­ske udtræk. Det er take away eller hent-selv for ful­de gar­di­ner. Bedst af alt er, når man så står nede i thai-bik­sen, og andre grå eksi­sten­ser i tøj, der ikke stram­mer, ankom­mer pru­sten­de. Så ved man, at man ikke er ale­ne om at have en pres­set søn­dag, man selv er ude om. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.