Tøm­mer­mænd som et sata­nisk mesterværk

Jeg skal sta­dig have fedt og salt, men jeg skal også have ”heat”. Svi­en­de stærk asi­a­tisk mad er vej­en frem for mig, når jeg har tøm­mer­mænd.  Og bare rolig, jeg står ikke med tøm­mer­mænd og laver det sto­re øst­a­si­a­ti­ske udtræk. Det er take away eller hent-selv for ful­de gar­di­ner. Bedst af alt er, når man så står nede i thai-bik­sen, og andre grå eksi­sten­ser i tøj, der ikke stram­mer, ankom­mer pru­sten­de. Så ved man, at man ikke er ale­ne om at have en pres­set søn­dag, man selv er ude om. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her