Tøm­rer føler sig snydt af tv-ken­dis: “Jeg har mistet alt”

Iføl­ge tøm­rer Jes­per Kiib næg­te­de tv-ken­dis­sen Emil Thorup at beta­le for udført arbej­de. Da arbej­det stop­pe­de, lød den reste­ren­de reg­ning på 1.3 mil­li­o­ner kro­ner. Emil Thorup afvi­ste dog iføl­ge Jes­per Kiib at beta­le, og i ste­det ind­gik par­ter­ne et for­lig, hvor tv-ken­dis­sen betal­te 875.000 kro­ner. Et tvivl­s­omt til­bud, som Jes­per Kiib mener, han ikke kun­ne afslå. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her