Toma­ten på Sicilien

Jeg sid­der for­an noget, der lig­ner en blan­ding imel­lem en kiosk og en babytøjs­bu­tik, som på siden kører et lil­le taver­na-agtigt café­køk­ken. Min gode ven, en kok fra Cata­nia, der hed­der Mela­nie og er fra Sici­li­en, arbej­der nu på en af ver­dens fine­ste restau­ran­ter i Mila­no. Hun anbe­fa­le­de mig SPECIFIKT at besø­ge den­ne her lil­le per­le, hvis jeg love­de højt og hel­ligt aldrig at for­tæl­le andre om den. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.