Toma­ten på Sicilien

Jeg sid­der for­an noget, der lig­ner en blan­ding imel­lem en kiosk og en babytøjs­bu­tik, som på siden kører et lil­le taver­na-agtigt café­køk­ken. Min gode ven, en kok fra Cata­nia, der hed­der Mela­nie og er fra Sici­li­en, arbej­der nu på en af ver­dens fine­ste restau­ran­ter i Mila­no. Hun anbe­fa­le­de mig SPECIFIKT at besø­ge den­ne her lil­le per­le, hvis jeg love­de højt og hel­ligt aldrig at for­tæl­le andre om den. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her