Uaf­slut­tet kræn­kel­ses­sag mod ken­dis­præst Flem­m­ing Pless har kostet statskas­sen over én mil­li­on kro­ner i advokatregninger

Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Tje­ne­ste­mands­sa­gen mod sog­ne­præst Flem­m­ing Pless, der tog sin begyn­del­se i for­å­ret 2021, da fle­re kvin­der beskyld­te ham for at mis­bru­ge sit embe­de til at opfø­re sig græn­se­over­skri­den­de over for dem, har kostet statskas­sen over én mil­li­on kro­ner i dyre advo­ka­treg­nin­ger. Det viser bilag, som Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her