Ugen der gik i bandeland

Ny fængs­ling i sagen dra­bet på et Hells Angels-prø­ve­med­lem på Chri­sti­a­nia, en bemær­kel­ses­vær­dig dom for hvid­vask og anhol­del­sen af en 22-årig kvin­de, som menes at have lok­ket en Coman­ches-rock­er i bag­hold. Det er over­skrif­ter­ne i den­ne uges Fri Bandit. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her