Velkommen til Frihedsbrevet

Tilmeld dig vores gratis nyheds­brev her, og mod­tag en rabatkode på 50% til et års medlem­skab på Frihedsbrevet.

Jeg giv­er sam­tykke til, at Mediehuset Fri­he­den (juridisk enhed: MAJOR A/S, CVR-nr. 42285951), må kon­tak­te mig på e‑mail og sms med infor­ma­tion om nye pro­duk­ter og ser­vices, inden for medi­er og nyhed­er. Jeg bekræfter desu­den, at Mediehuset Fri­he­den må opsam­le og behan­dle mine per­son­o­plysninger til det oven­nævnte for­mål. Oplysningerne kan inde­holde annon­cer fra tred­jepart og i visse til­fælde blive delt med disse. I vores per­son­dat­apoli­tik kan du læse mere om tred­jeparter og hvor­dan du tilbagetrækker dit sam­tykke. Jeg kan til enhver tid afmelde mig her.