Ung­doms­par­ti­er bry­der loven og mis­bru­ger en ræk­ke kunst­ne­re i poli­ti­ske kampagnevideoer

In this photo illustration the logo of the social network TikTok is seen on the screen of mobile phone and in the background. (Photo by Davide Bonaldo / SOPA Images/Sipa USA)

I måne­der­ne op til Fol­ke­tings­val­get har par­ti­er­ne og deres ung­doms­par­ti­er haft travlt med at føre valg­kamp på video­me­di­et Tik­Tok. Men nu viser det sig, at Alter­na­ti­vets Unge, Dansk Fol­ke­par­tis Ung­dom, Kon­ser­va­tiv Ung­dom og Ven­stres Ung­dom alle har brudt ophavs­rets­lo­ven ved at bru­ge musik fra kunst­ner­ne Blæst, Dren­ge­ne fra Angora, Bir­t­he Kjær og Nik & Jay uden til­la­del­se. Iføl­ge advo­ka­ter er der tale om kla­re brud på ophavs­rets­lo­ven, men oven i hat­ten kan det kræn­ke kunst­ner­nes brand, når det dre­jer sig om poli­ti­ske sammenhænge. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her