Ung­doms­par­ti­er bry­der loven og mis­bru­ger en ræk­ke kunst­ne­re i poli­ti­ske kampagnevideoer

In this photo illustration the logo of the social network TikTok is seen on the screen of mobile phone and in the background. (Photo by Davide Bonaldo / SOPA Images/Sipa USA)

I måne­der­ne op til Fol­ke­tings­val­get har par­ti­er­ne og deres ung­doms­par­ti­er haft travlt med at føre valg­kamp på video­me­di­et Tik­Tok. Men nu viser det sig, at Alter­na­ti­vets Unge, Dansk Fol­ke­par­tis Ung­dom, Kon­ser­va­tiv Ung­dom og Ven­stres Ung­dom alle har brudt ophavs­rets­lo­ven ved at bru­ge musik fra kunst­ner­ne Blæst, Dren­ge­ne fra Angora, Bir­t­he Kjær og Nik & Jay uden til­la­del­se. Iføl­ge advo­ka­ter er der tale om kla­re brud på ophavs­rets­lo­ven, men oven i hat­ten kan det kræn­ke kunst­ner­nes brand, når det dre­jer sig om poli­ti­ske sammenhænge. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.