USA er i tek­no­lo­gisk kap­pe­strid med Kina

I dag skal det hand­le om USA’s inden­rigs­po­li­ti­ske og uden­rigs­po­li­ti­ske inter­es­ser. Sær­ligt i for­hold til det kom­men­de midt­vejsvalg og USA’s tek­no­lo­gi­ske kap­pe­strid med Kina. Men først berør jeg kort en begi­ven­hed, som vi ikke har hørt så meget om, siden den fandt sted. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 79 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 749 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her