USA er i tek­no­lo­gisk kap­pe­strid med Kina

I dag skal det hand­le om USA’s inden­rigs­po­li­ti­ske og uden­rigs­po­li­ti­ske inter­es­ser. Sær­ligt i for­hold til det kom­men­de midt­vejsvalg og USA’s tek­no­lo­gi­ske kap­pe­strid med Kina. Men først berør jeg kort en begi­ven­hed, som vi ikke har hørt så meget om, siden den fandt sted. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.