Vaske­æg­te som­mer-true cri­me: Nogen stjal min elske­de cykel – sådan fik jeg den tilbage

For en måned siden blev jeg udsat for et gement cykelty­ve­ri. Min elske­de, nyind­køb­te Pela­go-cykel var i dag­ti­mer­ne ble­vet løf­tet væk fra cykel­sta­ti­vet for­an Fri­heds­bre­vets kon­tor­lo­ka­ler i Indre By i Køben­havn. Jeg reg­ne­de med, at den var ble­vet sat på en last­vogn og kørt til udlan­det, så jeg aldrig vil­le fin­de den igen. Men cyk­len var ikke nået ret langt. For i den­ne uge kun­ne jeg se på Den Blå Avis, at en cykel, der til for­veks­ling lig­ne­de min, var ble­vet sat til salg af en cykel­hand­ler i Nord­ve­st­kvar­te­ret i Køben­havn. Få hund­re­de meter fra min egen bopæl. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her