Vel­kom­men til en wee­kend i nyrens tegn

Nu kom der jo ikke et nyheds­brev fra mig i sid­ste uge. Det er jeg ked af, for dér var det pis­se­ham­ren­de påske. Den laaaan­ge fre­dag. Tra­di­tio­nen tro sid­der vi til høj­bords, og vi har alle hver vores tra­di­tio­nel­le spi­ser i net­op dis­se dage. Påske­lam­met er alle­steds­nær­væ­ren­de, og for man­ge bærer ofrin­gen af et påske­lam en god anled­ning til at ste­ge en lam­me­køl­le eller en ryg. Men hvor­for ikke nyren? Lam­me­n­y­re er en deli­ka­tes­se! Så let kan det siges. Hvis man går op i sæso­ner­nes lyks­a­lig­he­der, så er påske­lam­met, HELE LAMMET, en af de sæson­pro­te­i­ner, der top­per min liste over sma­gen af forår. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her