Vel­kom­men til en wee­kend i nyrens tegn

Nu kom der jo ikke et nyheds­brev fra mig i sid­ste uge. Det er jeg ked af, for dér var det pis­se­ham­ren­de påske. Den laaaan­ge fre­dag. Tra­di­tio­nen tro sid­der vi til høj­bords, og vi har alle hver vores tra­di­tio­nel­le spi­ser i net­op dis­se dage. Påske­lam­met er alle­steds­nær­væ­ren­de, og for man­ge bærer ofrin­gen af et påske­lam en god anled­ning til at ste­ge en lam­me­køl­le eller en ryg. Men hvor­for ikke nyren? Lam­me­n­y­re er en deli­ka­tes­se! Så let kan det siges. Hvis man går op i sæso­ner­nes lyks­a­lig­he­der, så er påske­lam­met, HELE LAMMET, en af de sæson­pro­te­i­ner, der top­per min liste over sma­gen af forår. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.