Ver­dens stør­ste bær er men­ne­skets æld­gam­le ven

Græskar­ret er sådan en ting, der kan stå for sig selv: Kogt, dam­pet, stegt, gril­let. Som regel er der ingen sær­lig smag i de græskar, man køber i super­mar­ke­der­ne, men er man hel­dig at fin­de en græskar­nørd, kan man få de mest smag­ful­de bær at lege med. Men for­kast ej tan­ken om at lege med dan­ske super­mar­ke­ders græskar, for selv­om de er smags­neut­ra­le, så kan de bære uen­de­li­ge mæng­der af smag med sig. Så der er ingen und­skyld­ning for ikke at give græskar­ret en ordent­lig røv­fuld kær­lig­hed i den kom­men­de weekend. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.