Ver­dens stør­ste bær er men­ne­skets æld­gam­le ven

Græskar­ret er sådan en ting, der kan stå for sig selv: Kogt, dam­pet, stegt, gril­let. Som regel er der ingen sær­lig smag i de græskar, man køber i super­mar­ke­der­ne, men er man hel­dig at fin­de en græskar­nørd, kan man få de mest smag­ful­de bær at lege med. Men for­kast ej tan­ken om at lege med dan­ske super­mar­ke­ders græskar, for selv­om de er smags­neut­ra­le, så kan de bære uen­de­li­ge mæng­der af smag med sig. Så der er ingen und­skyld­ning for ikke at give græskar­ret en ordent­lig røv­fuld kær­lig­hed i den kom­men­de weekend. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her