Vi skal nok fin­de ud af det

Vold, drab, afpres­ning, narko­han­del. Det er ofte den slags for­bry­del­ser, som ban­de­med­lem­mer bli­ver sat i for­bin­del­se med. Men nye tal fra myn­dig­he­der­ne vid­ner om, at de orga­ni­se­re­de kri­mi­nel­le har udvi­det reper­toi­ret betrag­te­ligt og i sti­gen­de grad bli­ver sig­tet i sager om gan­ske raf­fi­ne­ret øko­no­misk kri­mi­na­li­tet. Det og meget andet er, hvad ugens Fri Ban­dit hand­ler om. For jeg tager den­ne uge en heli­kop­ter­tur hen over en – lad os kal­de det – kura­te­ret hånd­fuld af de man­ge sager, der for tiden pop­per op fra under­ver­de­nen og hav­ner hos poli­ti og domstole. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her