Vikin­ge­sup­pe: Det lig­ner lort, men sma­ger af evigheden

I gam­le dage kun­ne man hol­de ferie i vikin­ge­cen­te­ret i Lej­re. Så boe­de man i et vikin­ge­hus, gik rundt i uldtøj, sov med en ged og smag­te mad lavet af råva­rer, som sene­re skul­le vise sig at bli­ve grund­lag for det mest hype­de køk­ken i ver­dens­hi­sto­ri­en. I hvert fald siden tyr­ker­ne kom med fri­ka­del­ler til Sve­ri­ge. VIKINGEKØKKENET! 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her