Vikin­ge­sup­pe: Det lig­ner lort, men sma­ger af evigheden

I gam­le dage kun­ne man hol­de ferie i vikin­ge­cen­te­ret i Lej­re. Så boe­de man i et vikin­ge­hus, gik rundt i uldtøj, sov med en ged og smag­te mad lavet af råva­rer, som sene­re skul­le vise sig at bli­ve grund­lag for det mest hype­de køk­ken i ver­dens­hi­sto­ri­en. I hvert fald siden tyr­ker­ne kom med fri­ka­del­ler til Sve­ri­ge. VIKINGEKØKKENET! 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.