Virke­lighe­den er en hal­lu­ci­na­tion skabt af vores hjerne

I denne uge føl­ger Fri Kri­tik op på sid­ste uges brev om Robert Musils store mod­ernistiske værk og giv­er ind­b­lik i dets transte­o­retiske dimen­sion og idéen om ”urfan­tasiens her­mafroditisme”. Desu­den fort­sættes decem­bers short­list af årets mest bemærkelsesværdi­ge udgivelser med til­fø­jelsen af en dan­sk over­sæt­telse af en gam­mel sci­ence-fic­tion klas­sik­er og et helt nyt og bane­bry­dende neu­rov­i­den­sk­a­beligt værk om den men­neske­lige bev­id­s­thed og illu­sio­nen om selvet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.