Vir­ke­lig­he­den væl­ter ud af dit tv

I den­ne uges Fri Kri­tik tager jeg godt med luft ind og begi­ver mig fra kul­turkri­tik­kens højt­hæ­ve­de udkigs­post ned i ste­geo­sen af dansk rea­li­ty-tv. Her kæm­per to føl­je­to­ner, Bachel­or og Para­di­se, om seer­nes gun­st ved at leve­re afstemt og appel­le­ren­de fjern­syn til tiden, men er der reelt nogen kant til­ba­ge i de ren­s­ku­re­de for­ma­ter? Jeg run­der også den bio­gra­fak­tu­el­le ame­ri­kan­ske spil­le­film Red Rock­et og læg­ger til sidst vej­en for­bi Oscar-jæge­ren Meh­di Avaz, der med en mar­kant kom­men­tar har lagt sig ud med både ska­ben­de og for­mid­len­de kræf­ter i den dan­ske filmbranche. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her