100 år med men­stru­a­tions­pro­duk­ter: “Det er en erhvervs­hi­sto­rie, der bør fejres”

Siden 1920’erne er men­stru­a­tions­pro­duk­ter ble­vet kom­merci­a­li­se­ret og har i dag udvik­let sig til en mil­li­ar­din­du­stri. I år for­ven­tes men­stru­a­tions­in­du­stri­en at omsæt­te for mere end 150 mil­li­ar­der kro­ner på ver­dens­plan. Men­stru­a­tion er alt­så big busi­ness. Den nor­ske kul­tur­hi­sto­ri­ker Camil­la Røsvik er aktu­el med bogen Cash Flow: The busi­ness of men­stru­a­tion, hvor hun under­sø­ger de sene­ste 100 års erhvervs­hi­sto­rie inden­for men­stru­a­tions­in­du­stri­en. Men hvor­for er det over­ho­ve­det et emne, som er værd at tage op? Fri­heds­bre­vet har sat den nor­ske histo­ri­ker i stævne. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her