100 år med men­stru­a­tions­pro­duk­ter: “Det er en erhvervs­hi­sto­rie, der bør fejres”

Siden 1920’erne er men­stru­a­tions­pro­duk­ter ble­vet kom­merci­a­li­se­ret og har i dag udvik­let sig til en mil­li­ar­din­du­stri. I år for­ven­tes men­stru­a­tions­in­du­stri­en at omsæt­te for mere end 150 mil­li­ar­der kro­ner på ver­dens­plan. Men­stru­a­tion er alt­så big busi­ness. Den nor­ske kul­tur­hi­sto­ri­ker Camil­la Røsvik er aktu­el med bogen Cash Flow: The busi­ness of men­stru­a­tion, hvor hun under­sø­ger de sene­ste 100 års erhvervs­hi­sto­rie inden­for men­stru­a­tions­in­du­stri­en. Men hvor­for er det over­ho­ve­det et emne, som er værd at tage op? Fri­heds­bre­vet har sat den nor­ske histo­ri­ker i stævne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.