175.000 dan­ske­re hav­de svært ved at beta­le: Vin­te­r­en kan bli­ve hård

I 2020 var der 175.000 dan­ske­re, sva­ren­de til ca. tre pro­cent af de dan­ske hus­hold­nin­ger, der ikke hav­de råd til at beta­le reg­nin­gen for at hol­de var­men i hjem­met under vin­te­r­en. Det viser nye tal fra Euro­stat, som har fore­ta­get en sur­vey i EU’s med­lem­slan­de. Men pri­ser­ne på el og gas er hen­holds­vis tre- og seks­doblet det sene­ste år.  Vold­som­me pris­stig­nin­ger og risi­ko­en for en kold vin­ter gør, at end­nu fle­re dan­ske­re kan bli­ve udsatte. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her