175.000 dan­ske­re hav­de svært ved at beta­le: Vin­te­r­en kan bli­ve hård

I 2020 var der 175.000 dan­ske­re, sva­ren­de til ca. tre pro­cent af de dan­ske hus­hold­nin­ger, der ikke hav­de råd til at beta­le reg­nin­gen for at hol­de var­men i hjem­met under vin­te­r­en. Det viser nye tal fra Euro­stat, som har fore­ta­get en sur­vey i EU’s med­lem­slan­de. Men pri­ser­ne på el og gas er hen­holds­vis tre- og seks­doblet det sene­ste år.  Vold­som­me pris­stig­nin­ger og risi­ko­en for en kold vin­ter gør, at end­nu fle­re dan­ske­re kan bli­ve udsatte. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.