2010’erne har rin­get – de vil ger­ne have deres inspira­tions­in­du­stri tilbage

Plud­se­lig blev jeg ramt af en tsu­na­mi af inspira­tion, det vil sige: En cres­cen­do henover for­å­ret af efter sigen­de inspi­re­re­de, mere eller min­dre kend­te og kre­a­ti­ve per­son­lig­he­der, som anbe­fa­ler den ame­ri­kan­ske, gram­my-vin­den­de pro­du­cer Rick Rubins best­sel­ler The Cre­a­ti­ve Act: A Way of Being. Hvis du end­nu ikke har hørt om den, så kan jeg love dig, at du kom­mer til det til dit næste mid­dags­sel­skab, i den næste podcast du lyt­ter til, eller hvem ved – trom­me­hvir­vel – måske i det næste afsnit af Dead­li­ne?

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her