3F-for­mand i Stor­kø­ben­havn om støt­te til Per Chri­sten­sen: Det hand­ler hver­ken om incest, bør­ne­por­no eller hustruvold

3F’s nu for­hen­væ­ren­de for­bunds­for­mand Per Chri­sten­sen blev fæl­det af sit pri­vat­liv, da B.T. sid­ste fre­dag brag­te histo­ri­en om et utro­ligt dob­belt­spil med to kære­ster, svi­ger­fa­mi­li­er og sæt af bonus­børn, som han har ført i fle­re år – og end­da af to omgange. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.