3F-for­mand i Stor­kø­ben­havn om støt­te til Per Chri­sten­sen: Det hand­ler hver­ken om incest, bør­ne­por­no eller hustruvold

3F’s nu for­hen­væ­ren­de for­bunds­for­mand Per Chri­sten­sen blev fæl­det af sit pri­vat­liv, da B.T. sid­ste fre­dag brag­te histo­ri­en om et utro­ligt dob­belt­spil med to kære­ster, svi­ger­fa­mi­li­er og sæt af bonus­børn, som han har ført i fle­re år – og end­da af to omgange. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her