A.C. Per­chs: Tesa­lo­ner­nes svar på en Wish-bestilling

Kon­cep­tet “after­noon tea” er nok bedst kendt fra Lon­don, hvor det angi­ve­ligt blev opfun­det af en bri­tisk her­tu­gin­de i løbet af 1840’erne. Det gjor­de hun, for­di hun ople­ve­de, at den lan­ge ven­te­tid mel­lem frokost og aftens­mad gjor­de hen­de “han­gry”. Og der må vi bare sige, at det­te måske er den mest rela­ter­ba­re opfin­del­se nogensinde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.