A.C. Per­chs: Tesa­lo­ner­nes svar på en Wish-bestilling

Kon­cep­tet “after­noon tea” er nok bedst kendt fra Lon­don, hvor det angi­ve­ligt blev opfun­det af en bri­tisk her­tu­gin­de i løbet af 1840’erne. Det gjor­de hun, for­di hun ople­ve­de, at den lan­ge ven­te­tid mel­lem frokost og aftens­mad gjor­de hen­de “han­gry”. Og der må vi bare sige, at det­te måske er den mest rela­ter­ba­re opfin­del­se nogensinde. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her