Aalborg Portland har givet økonomiske bidrag til flere politikere – også fra Socialdemokratiet

Aalborg Portland Cementfabriks kridtgrav i Rørdal ved Aalborg, 16. september 2020. Aalborg Portland og regeringen har indgået en samarbejdsaftale , der forpligter cementvirksomheden til reelt at reducere egne CO2 -udledninger. Aalborg Portland er Danmarks største enkeltstående udleder af CO2, og med aftalen forpligter virksomheden sig på at reducere sin CO2 udledning med minimum 660.000 tons CO2 inden 2030, samt yderligere reduktionen på vejen videre mod 70 pct.-målsætningen. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2020)

Det har vakt vold­som undren, at cementvirk­somhe­den Aal­borg Port­land i denne uge har fået sær­be­han­dling i regerin­gens udspil til en CO2-afgift, hvor virk­somhe­den og en række andre store forurenere slip­per for en lige så høj afgift som andre virk­somhed­er. Særligt har det skabt debat, at cement­fab­rikken er plac­eret i statsmin­is­ter Mette Fred­erik­sens hjem­by og val­gkreds i Aal­borg, samt at statsmin­is­teren tidligere har gjort det meget klart, at Aal­borg Port­land ikke kom­mer til at lukke på hen­des vagt. Det har sat i gang i speku­la­tion­er om, hvorvidt Aal­borg Port­land sender penge i Socialdemokrati­ets ret­ning i form af partistøtte, men uden at der er kom­met klare svar. Nu fortæller Thomas Uhd, bæredygtighed­schef hos Aal­borg Port­land, at cementvirk­somhe­den gen­nem årene har støt­tet poli­tikere fra “en række parti­er” i forbindelse med val­gkamp – herun­der Socialdemokrati­et, siger han til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.