Aal­borg Port­land har ikke solgt cement til Rusland siden 2014 – alli­ge­vel bug­ner hyl­der­ne i Rusland med Aal­borg Portland-cement

Sæl­ger Aal­borg Port­land cement i Rusland? Spør­ger man dem selv, så er sva­ret, at det har de ikke gjort siden 2014. Alli­ge­vel er det muligt at købe cement fra Aal­borg Port­land adskil­li­ge ste­der i Rusland. Sæk­ke med 25, 50, eller fle­re hund­re­de kilos hvid cement i sæk­ke med Aal­borg Port­lands logo – klar til for­bru­ger­ne. Og for­hand­ler­ne er end­da så flin­ke at skil­te med, at cemen­ten lever op til euro­pæ­i­ske standarder. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her