Aal­borg Port­land har ikke solgt cement til Rusland siden 2014 – alli­ge­vel bug­ner hyl­der­ne i Rusland med Aal­borg Portland-cement

Sæl­ger Aal­borg Port­land cement i Rusland? Spør­ger man dem selv, så er sva­ret, at det har de ikke gjort siden 2014. Alli­ge­vel er det muligt at købe cement fra Aal­borg Port­land adskil­li­ge ste­der i Rusland. Sæk­ke med 25, 50, eller fle­re hund­re­de kilos hvid cement i sæk­ke med Aal­borg Port­lands logo – klar til for­bru­ger­ne. Og for­hand­ler­ne er end­da så flin­ke at skil­te med, at cemen­ten lever op til euro­pæ­i­ske standarder. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.