Ånden fra den kol­de kartoffel

En hyldest til den hellige kartoffels hjemland

En af mine ynd­lings­ret­ter er mad­der! Brød­ski­ven er et far­tøj, der kan rum­me alt, og alt, hvad der smi­des på en brød­ski­ve, kan kal­des en mad. Du må ikke sæt­te græn­ser her. Så læn­ge du ikke ska­der dig selv eller andre, er hånd­mad­den fri.   Jeg ken­der men­ne­sker, hvis kost pri­mært består af ting på brød. I peri­o­der har jeg selv dyr­ket den­ne mad­kul­tur som et nød­ven­digt onde.  Onde er måske så meget sagt. For jeg vil­le sag­tens kun­ne leve af mad­der i laaan­ge peri­o­der igen, men som føl­ge af min frem­skred­ne alder byder en vis adspre­del­se i nærings­kil­der sig til som både nød­ven­digt og vigtigt … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her