Året der gik i Forsvaret

2023 stod i For­sva­rets tegn. Afskaf­fel­sen af for­svars­for­be­hol­det, det natio­na­le kom­pro­mis, lag­de grund­la­get for et histo­risk stort for­svars­for­lig. Sik­ker­heds­bil­le­det var et andet, For­sva­ret skul­le opda­te­res – og hel­le­re før end siden. Så nu, hvor året går på hæld, synes det kun pas­sen­de at gøre reg­ne­bræt­tet op og se til­ba­ge på, hvad der egent­lig ske­te med For­sva­ret i 2023 – og sam­ti­dig kaste et blik på det kom­men­de år. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her