Abu Dha­bi går efter ver­dens­her­re­døm­met i pro­fes­sio­nel fodbold

Man­che­ster City har ikke kun brugt som­mer­pau­sen på at opru­ste på den sport­s­li­ge front med ind­kø­bet af super­målsco­re­ren Erling Braut Haa­land. Sel­ska­bet bag det rege­ren­de engel­ske mester­hold har net­op over­ta­get ita­li­en­ske Paler­mo FC, og City Foot­ball Group ejer nu 11 fod­bold­klub­ber for­delt på alle kon­ti­nen­ter und­ta­gen Afri­ka og Antark­tis. Med fran­chi­se-model­len kom­mer Man­che­ster City tæt­te­re på både den enkel­te poten­ti­el­le fan i for eksem­pel Kina og Indi­en og det, lad os sige, syda­me­ri­kan­ske talent, som måske kan ende i moder­klub­ben en dag. Sam­ti­dig frem­står ejer­ska­bet fra Abu Dha­bi som entre­prenan­te folk, der giver noget til ver­den, men det er måske ikke det san­de bil­le­de af det hoved­ri­ge emirat. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.