Adgang til jihadis­tiske miljøer er en forud­sæt­ning for frem­skridt inden for forsknin­gen – men det er svært

I denne uges Fri Jihad fortæller jeg om, hvor­dan det står til med den empiriske (datadrevne) forskn­ing inden for ter­ror­isme-studi­er og fork­lar­er, hvor­for den både er vanske­lig og vigtig, hvis man gerne vil have svar på nogle af de spørgsmål, som den for­gangne uges begiven­hed­er på jihadisme-fron­ten har rejst. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.