Advo­kat­fir­ma skal stil­le med mil­li­o­ner efter Borgen-brøler

En stor brø­ler fra advo­kat­fir­ma­et Ples­ner bety­der nu, at fir­ma­et skal hoste op med et mil­li­onbe­løb for at få en stor erstat­nings­sag mod tid­li­ge­re Dan­ske Bank-top­chef Tho­mas Bor­gen gen­op­ta­get. Lige­som sagen meget vel først kan kom­me for ret­ten langt inde i 2022. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her