Advo­kat­fir­ma skal stil­le med mil­li­o­ner efter Borgen-brøler

En stor brø­ler fra advo­kat­fir­ma­et Ples­ner bety­der nu, at fir­ma­et skal hoste op med et mil­li­onbe­løb for at få en stor erstat­nings­sag mod tid­li­ge­re Dan­ske Bank-top­chef Tho­mas Bor­gen gen­op­ta­get. Lige­som sagen meget vel først kan kom­me for ret­ten langt inde i 2022. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.