Advo­ka­tur­chef i Køben­havns Poli­ti opfør­te sig “upas­sen­de” og rage­de på yngre kvin­de­lig med­ar­bej­der – så fik han til­budt ny topstilling

Bag mure­ne i ankla­ge­myn­dig­he­den i Køben­havns Poli­ti har der udspil­let sig en peni­bel sag. En mand­lig advo­ka­tur­chef har til en fest opført sig “upas­sen­de” over for en yngre kvin­de­lig med­ar­bej­der, som han var nær­me­ste leder for. Det ske­te gen­nem “berø­rin­ger og anden form for opmærk­som­hed af seksu­el karak­ter”, viser doku­men­ter fra en disci­pli­nær­sag. Sagen er iføl­ge en intern under­sø­gel­se fra Rigs­ad­vo­ka­ten af en sådan karak­ter, at den kan ska­de ankla­ge­myn­dig­he­dens gode ry og ryg­te. Advo­ka­tur­che­fens opfør­sel er hel­ler ikke for­e­ne­lig med at være chef og hånd­hæ­ver af lov og orden i ankla­ge­myn­dig­he­den, lyder det. Advo­ka­tur­che­fen fik en iret­te­sæt­tel­se. Og så fik han til­budt en anden top­stil­l­ling hos poli­ti­et. En eks­pert undrer sig over hånd­te­rin­gen af for­lø­bet, som også har vakt røre internt. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her