Afg­han­ske jour­na­li­ster i livs­fa­re: Dansk orga­ni­sa­tion svig­ter os

Frem­træ­den­de afg­han­ske jour­na­li­ster ret­ter nu en skarp kri­tik mod den dan­ske orga­ni­sa­tion Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS). Selv kal­der orga­ni­sa­tio­nen sig “den enkel­te med­ar­bej­ders red­nings­plan­ke” og påstår at være en “suc­ces­hi­sto­rie”, når det kom­mer til at yde akut hjælp i Afg­ha­ni­stan.  Men dén for­tæl­ling er langt fra sand­he­den, siger fle­re loka­le jour­na­li­ster, der føler sig tru­et på livet af Tali­ban, til Frihedsbrevet. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.