Afg­han­ske jour­na­li­ster i livs­fa­re: Dansk orga­ni­sa­tion svig­ter os

Frem­træ­den­de afg­han­ske jour­na­li­ster ret­ter nu en skarp kri­tik mod den dan­ske orga­ni­sa­tion Inter­na­tio­nal Media Sup­port (IMS). Selv kal­der orga­ni­sa­tio­nen sig “den enkel­te med­ar­bej­ders red­nings­plan­ke” og påstår at være en “suc­ces­hi­sto­rie”, når det kom­mer til at yde akut hjælp i Afg­ha­ni­stan.  Men dén for­tæl­ling er langt fra sand­he­den, siger fle­re loka­le jour­na­li­ster, der føler sig tru­et på livet af Tali­ban, til Frihedsbrevet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her