Afsked med en verdensmestertrøje

29-07-2023 Clasica San Sebastian 2023, Soudal - Quickstep Evenepoel, Remco Lejarreta, Marino San Sebastian PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxNED

Ønsker man at se et cykel­løb fra vej­kan­ten så vælg et løb hvor Remco Eve­nepo­el fra Bel­gi­en stil­ler til start. I lør­dags ople­ve­de jeg ham i sit sid­ste løb i ver­dens­mester­trøj­en. Den trø­je, som han ero­bre­de langs Stil­le­ha­vets kyst i Wol­longong i Austra­li­en for næsten et år siden med et solo­an­greb langt fra mål. Som den­gang gjor­de det i dag stort ind­tryk at se den 23-åri­ge bel­gi­er pas­se­re for­bi med sin aero­dy­na­mi­ske stil og sin høje fart, altid for­re­st. For­di det til­fø­rer cykel­lø­be­ne en magi, når hans navn står på startlisten. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her